Сирена

Нашето бяло саламурено сирене е от краве, овче и козе мляко или със смес от краве и овче мляко. Богатият вкус и аромат на сиренето се обуславят от млякото на типичните за района породи животни, пасящи по тучните ливади осеяни с билки.

Сирене- краве- 9kg

Сирене- краве- 0.800kg - 1kg

Сирене- краве- 0.400kg - 0.500kg

Сирене- овче- 9kg

Сирене- овче- 0.800kg - 1kg

Сирене- овче- 0.400kg - 0.500kg

Сирене- козе- 9kg

Сирене- козе- 0.800kg - 1kg

Сирене- козе- 0.400kg - 0.500kg

Сирене- смес- 9kg

Сирене- смес- 0.800kg - 1kg

Сирене- смес- 0.400kg - 0.500kg

Биволско сирене - 9kg

Биволско сирене - 0.800kg - 1kg

Биволско сирене 0.400kg-0.500kg